Helaas, deze vacature is niet actief.

Vacature in Den Haag

Beschrijving

 • 38 uren per week
 • 4526 ~ 5821 salaris
 • Niveau: Bachelor - HBO
 • Locatie: Den Haag
 • Reageren vóór 04 april 2021
Wat ga je doen?

Migratie, terrorisme, grensmanagement en rechtshandhaving: het zijn de zaken die in Europa volop de aandacht hebben. En slimme controles bij de grens, dat is de ambitie van de Koninklijke Marechaussee. Het programma en het team Future Borders werkt daar dagelijks aan. Als projectleider ben jij in Den Haag een waardevolle aanvulling van dit team.

Als gevolg van de toenemende stroom reizigers in de afgelopen jaren wil Nederland inspelen op de technologische ontwikkelingen om zowel de veiligheid als de mobiliteit te verbeteren. De digitale identiteit van de reiziger krijgt in de toekomst een steeds belangrijkere rol. Moderne technologie in combinatie met de EU-verordeningen zorgt voor een betere informatiepositie over de reiziger, een groter reizigersgemak voor de laagrisicoreiziger en meer focus op de hoogrisicoreiziger.

Als projectleider ligt je focus op drie projecten binnen het programma Future Borders:

 • Eurodac: Eurodac is een centrale databank van vingerafdrukken van asielzoekers die wordt gebruikt ter ondersteuning van het gemeenschappelijk asielbeleid van de EU. Doel van dit systeem is om asielzoekers en personen te registreren die in verband met illegale grensoverschrijding van een buitengrens van de EU zijn aangehouden. De wijzigingen die onder andere moeten worden geïmplementeerd hebben te maken met biometrische identificatiemiddelen.
 • SIS: Het Schengen Informatiesysteem (SIS II) is een computersysteem waarmee de grensbewakers van de Koninklijke Marechaussee, de Douane en nationale politie binnen het Schengengebied informatie kunnen uitwisselen. Het systeem compenseert het wegvallen van de interne grenscontroles in het Schengengebied en maakt zo vrij verkeer van personen in dit gebied mogelijk. De wijzigingen van SIS betreffen het toevoegen van een aantal doelgroepen en de mogelijkheid om biometrie op te slaan.
 • VIS: Via het Visum Informatie Systeem (VIS) kunnen de Schengenlidstaten onderling visumgegevens uitwisselen. Het VIS bestaat uit een centraal IT-systeem dat via de juiste infrastructuur kan communiceren met de nationale VIS-systemen. Het verbindt de consulaten in niet-EU-landen met alle (buiten)grensposten van de Schengenlanden. Het VIS bevat data over de aanvragen van visa voor kort verblijf of transit door de Schengenlanden. Ook in het VIS is het noodzakelijk een aantal wijzigingen door te voeren. Die hebben te maken met visumleges, de voorwaarden voor visa en de introductie van een meervoudig visum.
Wie zoeken we
 • Je bent bij voorkeur een master op het gebied projectmanagement.
 • Je hebt kennis en ervaring op het gebied van het leiden van projecten.
 • Je hebt kennis van PRINCE2 en MSP.
 • Je hebt ervaring met en kennis van de grensprocessen binnen de Koninklijke Marechaussee, zoals het visumproces en de asielprocedure.
 • Je hebt kennis van en ervaring met de ministeries van Defensie en Justitie en Veiligheid, inclusief het netwerk van deze ministeries.
 • Je hebt affiniteit met het oplossen van complexe problemen.
 • Je beschikt over doorzettingsvermogen.
 • Je hebt gevoel voor bestuurlijke (gezags)verhoudingen, en bent goed geïnformeerd over en je bewust van de maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Je kunt je werk goed plannen en organiseren en hebt het vermogen om proactief een team aan te sturen om gezamenlijk resultaat te behalen.
Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 12
Minimum salaris: €4.550 bruto per maand
Maximum salaris: €5.800 bruto per maand
Contractduur 3 jaar
Aantal uren per week 38
Plaats Den Haag, Zuid-Holland

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

De organisatie De Koninklijke Marechaussee, programma Future Borders

De Koninklijke Marechaussee (KMar) is een politieorganisatie met militaire status en valt onder het ministerie van Defensie. Ze is een van de vier krijgsmachtdelen van de Nederlandse krijgsmacht.

Wij zetten ons dagelijks in voor de veiligheid en de belangen van ons land. Dat doen we in binnen- en buitenland, en op plaatsen van strategisch belang. Van de koninklijke paleizen tot aan de buitengrenzen van Europa. Van luchthavens in Nederland tot oorlogs- en crisisgebieden overal ter wereld. Juist als het erop aankomt, zijn we veelzijdig inzetbaar voor veiligheid.

Vanwege de specifieke taak valt de KMar, in tegenstelling tot de zee-, land- en luchtstrijdkrachten, niet onder direct bevel van de Commandant der Strijdkrachten (CdS). Dit is alleen het geval als de KMar in het buitenland wordt ingezet voor andere taken dan de politietaak ten aanzien van militairen.

Het Commando Koninklijke Marechaussee (CKMar) voert politietaken uit op grond van de Politiewet (PW) 2012. Die taken voeren we nationaal, internationaal en tijdens missies uit. Daarnaast leveren we capaciteit aan de CdS voor deelname aan (militaire) missies, waarbij we andere taken uitvoeren dan die in de PW zijn genoemd.

Programma Future Borders
De EU wil de buitengrenzen van Europa goed beheren en is daarom gestart met een groot aantal activiteiten om de onderlinge informatie-uitwisseling en informatievoorziening tussen lidstaten op het terrein van migratie, grensmanagement, terrorisme en rechtshandhaving te versterken. Om dat voor elkaar te krijgen, zijn zes grensgerelateerde verordeningen gemaakt die in alle Europese landen moeten worden ingevoerd. Daarnaast zijn er nationale initiatieven die inspelen op de digitalisering van de samenleving en de digitalisering van passagiersprocessen, zoals de grenscontrole.

Als voorbereiding op de implementatie van die verordeningen en de ontwikkelingen rond de digitalisering van de passagiersprocessen is de KMar in 2018 gestart met het ‘programma Future Borders’.

Het programma Future Borders is een logisch gevolg van technische en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast heeft het programma ook effect heeft op de werkprocessen en het werk van collega’s.

Bijzonderheden
 • Het gaat vooralsnog om een tijdelijke functie tot 1 maart 2024. Het is mogelijk dat deze termijn met een periode van twee jaar wordt verlengd.
 • Deze vacature is zowel intern als extern gepubliceerd. Bij (gelijke) geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat.
 • Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Voor externe kandidaten geldt, afhankelijk van het kennis- en ervaringsniveau, een proeftermijn.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Den Haag

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.