Vacature in Den Haag

Beschrijving

 • 38 - 38 uren per week
 • €3.750 ~ €5.100 salaris
 • Niveau: Universitair Master
 • Locatie: Den Haag
 • Reageren vóór 10 januari 2021
Wat ga je doen?

Operationele gereedheid is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van Defensie. Is defensiepersoneel gekwalificeerd en beschikbaar voor operationele inzet? Op deze thema’s zorgt het programma Kwaliteit in Beeld voor een verbeterd inzicht. Jij adviseert en ondersteunt als projectondersteuner het programmamanagement bij de ontwikkeling en realisatie van de programmadoelstellingen.

Je adviseert het management onder meer over de (rand)voorwaarden. Ook zorg je voor het opstellen en realiseren van (deel)projectplannen en het implementatieplan. Eventueel adviseer je daarbij over de begroting. Binnen het programma ben je verantwoordelijk voor de deelprojecten en de daarbij behorende fasen van initiatie, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en nazorg. Daarover leg je verantwoording af aan het programmamanagement.

Daarnaast adviseer je het programmamanagement bij het afbakenen en specificeren van doelen. Je doet onderzoek naar de politieke, maatschappelijke en/of organisatorische haalbaarheid en adviseert het management over de typering en beïnvloeding van de in- en externe omgeving. Je ondersteunt het management bij vraagstukken als: Welke (markt)partijen schakelen we in? En hoe brengen we de juiste samenwerkingsverbanden en coalities tot stand? Om relevante actoren te betrekken bouw, onderhoud en gebruik je netwerken, creëer je draagvlak bij hen en ben je betrokken bij de onderhandelingen.

Verder vraagt het programmamanagement jouw advies bij de inventarisatie en structurering van onder meer (bestaande) projecten en processen, en (benodigde) mensen en middelen. En bij het bepalen van samenhangen en relaties met project- en programmadoelen. Je ondersteunt het management bij verandermanagement van het programma.

Wie zoeken we
 • Je hebt bij voorkeur wo-niveau en ervaring in het leiden van en/of ondersteunen in projecten.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van PRINCE2, lean-management, veranderkunde of soortgelijke methoden.
 • Je hebt kennis van en ervaring met projectmanagement, projectmanagementmethodieken en –technieken en inzicht in de scope van projecten.
 • Je kunt onderhandelen en een afdeling of project (inter)departementaal vertegenwoordigen.
 • Je kunt mensen met elkaar verbinden en een netwerk opbouwen en onderhouden.
 • Je kunt met overtuigingskracht projecten, projectresultaten, programmadoelstellingen en consequenties uitdragen en verdedigen.
 • Je weet wat er in je omgeving speelt, bedenkt creatieve oplossingen voor vraagstukken en kunt vooruitzien en daarnaar handelen.
Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 11
Minimum salaris: €3.750 bruto per maand
Maximum salaris: €5.100 bruto per maand
Contractduur Het betreft een contractsduur tot tref- b-He
Aantal uren per week 38
Plaats Den Haag, Zuid-Holland

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

De organisatie Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie.

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 58.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

De afdeling Afdeling Operationele Gereedheid

De directie Aansturen en Operationele Gereedheid adviseert de Commandant der Strijdkrachten (CDS) over vraagstukken op het gebied van opleiding en individuele training in relatie tot de operationele gereedstelling van Defensie. De CDS is verantwoordelijk voor de aansturing op operationele gereedheid als onderdeel van zijn bedrijfsvoering. Het programma Kwaliteit in Beeld zorgt voor verbeterd inzicht in en de mogelijke sturing op individuele personele gereedheid. Door middel van kwalificaties bepaalt het de geschiktheid van het personeel en indicatoren maken de beschikbaarheid inzichtelijk. Rondom deze thema’s ziet het programma toe op de inrichting van de bedrijfsvoering binnen de Defensieonderdelen en het realiseren van de programmadoelstellingen.

Je gaat als projectondersteuner voor het programma Kwaliteit in Beeld aan de slag in het team Opleiding en individueel Trainen. Het team bestaat uit vier medewerkers en valt onder de directie Aansturen en Operationele Gereedheid. Het primaire doel van het team is bijdragen aan het gereedstellen van defensiepersoneel voor operationele inzet. Daarnaast vergroot het de interne en externe employability van de medewerker. Naast je werkzaamheden voor het programma zetten we je eventueel flexibel in voor andere taken van de afdeling Operationele Gereedheid. De periodes van flexibele inzet en de omvang in uren is afhankelijk van de organisatiebehoefte.

Bijzonderheden
 • Dit is een tijdelijke functie voor een jaar.
 • We publiceren deze vacature zowel in- als extern. In de selectieprocedure behandelen we eerst eventuele interne kandidaten.
 • Heb je nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau? Houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek deel uitmaakt van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Wij zetten ons in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister, dan nodigen we ook jou uit om te reageren. Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.
 • Defensie is een organisatie waarin integriteit en professionaliteit vooropstaan. In de Gedragscode Defensie staat hoe medewerkers van Defensie met elkaar om horen te gaan en het is de basis van wat wij onder integriteit verstaan. Wij vinden het belangrijk dat nieuwe medewerkers hiervan op de hoogte zijn. Meer informatie over onze Gedragscode vind je op .

Extra informatie

Status
Open
Plaats
Den Haag
Gepubliceerd op
06-01-2021
Solliciteer direct

Deel deze vacature

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.