Helaas, deze vacature is niet actief.

Sectiehoofd productkennis & kwaliteit in Soesterberg

Beschrijving

Wat ga je doen?

De werkzaamheden worden verricht binnen de Sectie Productkennis & -kwaliteit welke valt onder de afdeling Ketenmanagement (KTM) van het Kleding en Persoonsgebonden Uitrusting (KPU)-bedrijf van de Directie Wapensystemen en Bedrijven (DWS&B) van de Directie Materieel Organisatie (DMO).

Het Hoofd van de Sectie Productkennis & -kwaliteit geeft leiding aan de medewerkers van de sectie en belast met het waarborgen van de kwaliteit van alle door het KPU-bedrijf geleverde artikelen en diensten, het bevorderen van het optimale gebruik van artikelen en diensten en draagt de technisch-inhoudelijke verantwoordelijkheid bij het voorzien in nieuwe artikelen. 

TAKEN
1. Het Sectiehoofd Productkennis & - kwaliteit waarborgt de kwaliteit van alle door het KPU-bedrijf geleverde artikelen en diensten door de medewerkers aan te sturen op:
a. het (laten) opstellen en vaststellen van programma¿s van eisen (PVE¿n) en overige technische documentatie zoals bijvoorbeeld maatrelaties, keuringsdocumentatie, technische leveranciersbeoordelingen;
b. het zodanig (laten) beheren van deze programma¿s van eisen en overige technische eisen dat deze tegemoetkomen aan de stand van de markt, de ervaringen van de gebruikers, informatie vanuit onderzoek en ontwikkeling en andere informatiebronnen;
c. het technisch (laten) beoordelen van offertes, offertemonsters en proefmodellen en het beheren van stand- en contramodellen;
d. het nemen van initiatieven om te komen tot effectievere en/of efficiëntere behoeftevervulling
e. stelt voor de sectie de meerjaren capaciteitsbehoeften vast en draagt zorg voor het ontwikkelen en in stand houden van de hiervoor benodigde kennis en kunde;
f. technische inhoudelijke kennis en de op te leveren kwaliteit  van de medewerkers te borgen.

2. Het Sectiehoofd Productkennis & - kwaliteit draagt de technische-inhoudelijke verantwoordelijkheid bij het voorzien in nieuwe artikelen door:
a. het beschikbaar stellen van capaciteit aan projectgroepen met specialistische kennis van de betreffende artikelen of diensten;
b. draagt als Hoofd van de Sectie bij aan de interne kwaliteitszorg en bedrijfsvoering van de afdeling Ketenmanagement
c. het zorgdragen voor een goede en actuele kennis- en ervaringsniveau van deze medewerkers;
d. in voorkomende gevallen te acteren als projectmanager.

3. Adviseert het Hoofd van de  Afdeling Ketenmanagement en managementteam door:
a  het verrichten van onderzoek en analyseren van incidentele en structurele vraagstukken;
b  het analyseren van de procedures om te komen optimalisatie bedrijfsprocessen;
c  het adviseren en ondersteunen van het Hoofd van de Afdeling in algemene zaken.

4. Het Sectiehoofd Productkennis & Productkwaliteit geeft leiding aan de medewerkers van de Sectie. 

Wie zoeken we

Vereist:

 • Vaktechnisch algemeen, afgeronde HBO techniek, management of bedrijfskunde;
 • Aanvullende Management/leidinggeven opleiding.
 • Beheersing van de Engelse taal in woord en schrift (STANAG 3-3-3)
  Gewenst:
 • Cursus Functionerings- en beoordelingsgesprekken;
 • Systeem- en Projectmanagement

Ervaring:

 • Leidinggevende functie(s)/leidinggeven aan (technische) professionals;
 • Ruime ervaring in/met systeemtechnische en ketenlogistieke processen;
 • Enige ervaring in een overheidsinstelling.

Competenties:

 • Analyseren : 3
 • Aansturen : 3
 • Beïnvloeden : 3
 • Begeleiden/Coachen : 3
 • Communiceren : 3
 • Plannen en organiseren : 3

Overige eisen:

 • Start op Verklaring omtrent het Gedrag (VOG), vervolgens Verklaring Geen Bezwaar (VGB) niveau B

Kennis, inzicht en vaardigheden

 • Brede kennis van en inzicht in de samenhang tussen het eigen systeem en de onderliggende (deel)systemen;
 • Kennis van de taken, processen en organisatie van Defensie;
 • Kennis van het operationeel optreden van de diverse krijgsmachtdelen;
 • Inzicht in materieelverwerving;
 • Inzicht in de keten logistieke en systeem logistieke processen;
 • Vaardigheid in leidinggeven in het bijzonder leidinggeven aan technisch specialisten;
 • Vaardigheid in het interpreteren en analyseren van gegevens, geven van advies en het opstellen van samengestelde overzichten/rapportages en informatie;
 • Vaardigheid in communiceren in het bijzonder presentaties, rapporten en analyses;
 • Vaardigheid in het voeren van functioneringsgesprekken, verzuimbegeleiding, werkoverleg, opleidings- en ontwikkelingsplannen. 
Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 11
Minimum salaris: €3.600 bruto per maand
Maximum salaris: €4.950 bruto per maand
Dienstverband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Aantal uren per week 38
Plaats Soesterberg, Utrecht

Overige arbeidsvoorwaarden

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een vergoeding woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

De organisatie Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.


De afdeling Defensie Materieel Organisatie KPUBDF/KETENMGMT/SIE SYSTMGMT

Defensie Materieel Organisatie
De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.

KPU-bedrijf

Het KPU-bedrijf heeft als doel de operationele inzetbaarheid van Defensie te maximaliseren door de Krijgsmacht te voorzien van optimale kleding en persoonsgebonden uitrusting.

De doelstelling van de afdeling Ketenmanagement is om "binnen de DMO" als hét kennis- en materieellogistiek centrum de onmisbare partner voor Defensie te zijn voor het voorzien in, de instandhouding, het verbeteren en afstoten van alle kleding- en persoonsgebonden uitrusting van het toegewezen assortiment. Gebaseerd op kennis van het operationeel optreden, kennis van de kleding- en persoonsgebonden uitrusting en haar specifieke vakkennis draagt de afdeling Ketenmanagement bij aan de materiële beschikbaarheid en instandhouding van de kleding- en uitrustingssystemen gedurende de gehele levenscyclus en onder alle operationele omstandigheden.

De Sectie Productkennis & -kwaliteit heeft tot doel het waarborgen van de optimale kwaliteit van alle door het KPU-bedrijf geleverde artikelen en diensten op het gebied van kleding en persoonlijke uitrusting. Deze producten hebben vaak een grote invloed op de operationele inzetbaarheid en/ of de veiligheid van de gebruikers.

De sectie Productkennis & -kwaliteit bestaat uit een sectiehoofd,  Senior Systeemspecialisten, Medior Systeem specialisten, Junior Systeemspecialisten en medewerkers Kwaliteitscontrole.

De Systeemspecialisten werken verdeeld over drie (kennis)clusters, te weten cluster NOSS (Niet Operationeel Soldaat Systeem), DOKS (Defensie Operationeel Kleding Systeem) en DOUS (Defensie Operationeel Uitrusting Systeem).


Bijzonderheden
 • Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Als eerste zal de interne selectieronde gehouden worden.
 • Een veiligheidsonderzoek, referentiecheck en social media check maken onderdeel uit van de selectieprocedure.
 • Voorwaarden aanstelling burger: Een Nederlandse nationaliteit of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Dit is een vergunning die vreemdelingen van buiten de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland het recht geeft om in Nederland te verblijven en te werken voor een periode langer dan drie maanden (Een vergunning is niet nodig voor werknemers uit landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en uit Zwitserland. Voor deze landen geldt een vrij verkeer van werknemers).
 • De medewerker is bereid om de eed of belofte af te leggen.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De gesprekken zullen plaatsvinden met in acht neming van de COVID19-maatregelen die voor dat moment het beste passen.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Soesterberg

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.