Helaas, deze vacature is niet actief.

Hoofd Stafgroep / Projectleider in Leusden

Beschrijving

Wat ga je doen?

De Producteenheid Technologie in Leusden onderzoekt militaire voertuigen en ontwerpt en ontwikkelt aanpassingen volgens de wensen van gebruikers. Jij vervult als hoofd Stafgroep een dubbele functie. Naast het reguliere management stuur je als projectleider grote en soms internationale projecten inhoudelijk aan.

Als hoofd van de Stafgroep en projectleider adviseer je het hoofd van de producteenheid. Dat doe je als het gaat om de ontwikkeling van de onderzoekscompetenties van de producteenheid en de ontwikkeling van onderzoeksmethoden en -technieken. Verder geef je leiding aan de Stafgroep en vervang je het hoofd van de producteenheid als dat nodig is.

Jij ondersteunt potentiële opdrachtgevers en levert de inhoudelijke bijdrage aan het verwerven van de onderzoeksopdrachten. Dat doe je door het:

 • adviseren van mogelijke opdrachtgevers over het nut of de noodzaak van het uitvoeren van onderzoeken. Dit in het kader van de minimalisatie van het aanschafrisico en ter optimalisatie van het instandhoudingsproces, bijvoorbeeld in het kader van modificaties aan materieel;
 • adviseren van mogelijke opdrachtgevers over onderzoekstechnische mogelijkheden van het Materieel Logistiek Commando of gespecialiseerde instituten en bedrijven, en - in het verlengde hiervan - in de keuze tussen onderzoeksuitvoering binnen of buiten Defensie;
 • ondersteunen van de opdrachtgevers in het formuleren van de onderzoeksbehoefte;
 • analyseren van de onderzoeksbehoefte om zo te bepalen welke proeven moeten worden uitgevoerd om de gewenste informatie te kunnen genereren;
 • voeren van overleg met de verschillende materiedeskundigen binnen de producteenheid;
 • formuleren van de doelstelling en het opstellen van de onderzoeksanalyse;
 • ondersteunen van de onderzoeksleiders en clusterhoofden bij de totstandkoming van het onderzoeksplan.

Daarnaast begeleid je de verworven onderzoeksopdrachten door de onderzoeksleiders en clusterhoofden te adviseren over de uitvoering van onderzoeken. Dat doe je ook voor de interpretatie van de resultaten in relatie tot de probleemstelling van de opdrachtgevers. Op basis van de verkregen onderzoeksresultaten adviseer je de opdrachtgevers over de consequenties voor materieelverwervings- of instandhoudingsprojecten. Het hoofd van de producteenheid kan bij jou terecht voor advies over de prioriteitstelling van onderzoeken. Daarnaast draag je bij aan het opstellen van onderzoeksparagrafen van PVE-documenten en het coördineren van de bijdragen die hieraan worden geleverd door materiedeskundigen vanuit de producteenheid.

Bovendien treed je op als leider van onderzoeksprojecten. Denk daarbij aan het leiden van complexe onderzoeksprojecten, zowel in nationaal als internationaal verband. Bijvoorbeeld in internationale materieelsamenwerkingsverbanden of materieelverwervingsprojecten. In dit kader leid je als voorzitter internationale samenwerkingsverbanden. Daarbij is het jouw taak zowel het intake- en analyseproces als het uitvoeren van de onderzoeken te realiseren.

Je leidt onderzoeksprojecten door het:

 • coördineren van de noodzakelijke deelname van de verschillende uitvoerende disciplines, de inzet van capaciteit en middelen en de totstandkoming van (deel)rapportages;
 • zorgen voor een tijdige evaluatie van beproevingsresultaten van het gehele onderzoeksproject;
 • zorgdragen voor de eindrapportages.

Tot slot coördineer je uitbestedingen van opdrachten. Dit doe je door het:

 • selecteren van bedrijven en instanties - in overleg met materiedeskundigen in de producteenheid - die kwalitatief in aanmerking komen voor de uitbestedingsopdracht;
 • voeren van overleg over gebruikte methoden en technieken en de wijzen van kwaliteitsborging;
 • in overleg met de opdrachtgever en deskundigen vanuit de producteenheid formuleren van de opdracht voor het uitvoerende bedrijf of instantie;
 • (laten) bewaken van de realisatie door het coördineren van het waarnemen van de uitvoering en het (laten) registreren van de voortgang;
 • bijdragen aan de evaluatie van de resultaten en het coördineren van de deskundigen van de producteenheid hierbij;
 • ondersteunen van de opdrachtgever in de interpretatie van de resultaten van de uitbestede onderzoeken.
Wie zoeken we
 • Je hebt een TU-opleiding voltooid in een technische richting, of een gelijkwaardige combinatie van een hbo-opleiding met werkervaring.
 • Je talenkennis van Duits en Engels is niveaumeer dan gemiddeld in woord en schrift.
 • Je hebt kennis van materieelbeproevingen en van wetenschappelijk onderzoek.
 • Je hebt ervaring in het leiden van projecten.
 • Je hebt affiniteit op het gebied van materieelbeproeving
 • Je hebt ervaring met het opstellen van rapportages.
 • Je hebt ervaring met technisch-wetenschappelijk onderzoek.
 • Ervaring met materieelverwervingsprojecten is een voordeel.
 • Je koppelt goede contactuele eigenschappen aan goede communicatieve vaardigheden.
Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 12
Minimum salaris: €4.400 bruto per maand
Maximum salaris: €5.650 bruto per maand
Dienstverband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Aantal uren per week 38
Plaats Leusden, Utrecht

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

De organisatie Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie.

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het Commando DienstenCentra (CDC) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO) lijken op werkmaatschappijen.

De afdeling Materieel Logistiek Commando, afdeling Techniek, Producteenheid Technologie

Je werkt binnen de Stafgroep van de Producteenheid Technologie (PE Technologie) van de afdeling Techniek. De afdeling Techniek is onderdeel van het Materieel Logistiek Commando.

De afdeling Techniek levert op de afgesproken tijd de door de klant gevraagde kwalitatief hoogwaardige producten en diensten tegen de afgesproken kosten. Dat doen we binnen de kaders van dienstverleningsovereenkomsten voor zowel externe als interne afspraken. De producten en diensten bestaan uit het correctief en modificatief onderhoud van systemen (desnoods op locatie), het ontwikkelen van nieuwe systemen en producten, correctief en modificatief onderhoud aan bestaande componenten voor de voorraad, het leveren van technische expertise (advies en assistentie) en missieondersteuning, net als instromingbegeleiding en productverificaties.

De taken van de afdeling Techniek omvatten - naast het uitvoeren van de genoemde technische werkzaamheden en het kwalitatief deskundig beantwoorden van onderzoeksvragen - onder meer de ondersteunende werkzaamheden productiebesturing, projectmanagement, werkvoorbereiding, planning en technisch kennismanagement.

Bijzonderheden
 • Deze vacature is ook intern Defensie gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.
 • Je kunt voor jouw aanstelling een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Leusden

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.