Helaas, deze vacature is niet actief.

Stafmedewerker kwaliteitszorg in Doorn

Beschrijving

Jij werkt als deskundige, proactieve en verantwoordelijke kwaliteitsmedewerker bij het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid in Doorn. Hier ben je (mede)verantwoordelijk voor de doorontwikkeling, borging, evaluatie en het actualiseren van ons huidige kwaliteitsmanagementsysteem. Zo draag je bij aan de inzetbaarheid van Defensiepersoneel.

Regels, procedures en protocollen zijn binnen het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) erg belangrijk. En daar kom jij om de hoek kijken. Want jij werkt als kwaliteitsmedewerker aan de ontwikkeling en het beheer van een (geautomatiseerd) kwaliteitsmanagementsysteem.

Binnen het CEAG vertaal jij regelgeving in hanteerbare procedures en protocollen en je stelt het kwaliteitshandboek samen. Je verricht interne kwaliteits- en tevredenheidsonderzoeken en audits op basis van de gehanteerde kwaliteitsnormen. De resultaten daarvan zet je vervolgens om in verbeteracties en -adviezen.

Je treft voorbereidingen en coördineert inspectiebezoeken en externe audits. Daarnaast signaleer en rapporteer je over (stagnaties in) de uitvoering van (interne) audits, inspectiebezoeken en de kwaliteits- en tevredenheidsonderzoeken aan de directie en het lijnmanagement. Je adviseert hen ook gevraagd en ongevraagd over de kwaliteitszorg.

Ook het beheer en onderhoud van het CEAG ISO-certificaat valt onder jouw verantwoordelijkheid, net als het verzorgen van een prospectieve risico-inventarisatie. En je zorgt voor een continue verbetering van de plan-do-check-act-cyclus. Met jouw helicopterview houd jij overzicht en weet je afwijkingen in processen te voorkomen. Bovendien creëer je draagvlak en commitment binnen het CEAG als het gaat om uniforme werkwijzen en het deelnemen aan verbetertrajecten.

 • Je koppelt hbo-niveau aan theoretische kennis van het vakgebied én kennis van de ISO- en INK-certificeringsnorm.
 • Je hebt kennis van en inzicht in de organisatorische processen en verhoudingen.
 • Je hebt inzicht in bedrijfsvoeringsprocessen, in het bijzonder die binnen het managementsysteem.
 • Je kunt audits uitvoeren en rapportages opstellen.
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke (advies)vaardigheden.
 • Je kunt uit de voeten met softwaresystemen zoals kwaliteitsmanagementsystemen en het Microsoft Office-pakket.
 • Je bent zelfstandig, proactief en gestructureerd.
 • Je bent politiek en organisatiesensitief.
 • Je kunt projectmatig en in een agile-omgeving werken.

Salarisniveau schaal 9
Minimum salaris: €2.800 bruto per maand
Maximum salaris: €3.900 bruto per maand
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Contractduur Het betreft een aanstelling voor maximaal 3 jaar.
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 38
Plaats Doorn, Utrecht

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Gezondheidszorg Organisatie
De Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO) is een van de vier divisies van het Defensie Ondersteuningscommando. De DGO ondersteunt de operationele commando’s en draagt bij aan de inzetbaarheid van militairen. Hiervoor bieden we eerste- en tweedelijnszorg, opleidingen en logistieke ondersteuning. Ook ondersteunen we de zorg (inclusief voorbereidingen en nazorg) die de operationele commando’s leveren bij inzet.

Het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) draagt bij aan het in stand houden en verbeteren van de inzetbaarheid van Defensiepersoneel door het leveren van expertise, adviezen en diensten op het gebied van force health protection, veiligheidsmanagement en arbodienstverlening. Daarnaast draagt het coördinatiecentrum bedrijfsgeneeskundig bij aan preventie, veiligheid, gezondheid en welzijn. Ook is het verantwoordelijk voor de door het Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf uitgevoerde verzuimbegeleiding van de burgermedewerkers. Het CEAG draagt op deze manier bij aan een duurzame inzetbaarheid van Defensie met het motto ‘Mission First, People Always’.

 • Het gaat om een tijdelijke functie van drie jaar, omdat het een militaire functie is die nu (tijdelijk) op een andere manier gevuld wordt.
 • Jouw sollicitatiegegevens worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er door een interne kandidaat een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt gestart.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Doorn

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.