Helaas, deze vacature is niet actief.

Projectadviseurs projectcomm. percentageregeling kunstopdrachten in Utrecht

Beschrijving

De Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving (ABKV) in de gemeente Utrecht adviseert het college van burgemeester en wethouders over beeldende kunstprojecten in de openbare ruimte. De ABKV bestaat per 1 januari 2020 uit twee commissies: het Artistiek Team en de Projectcommissie Percentageregeling kunstopdrachten. Het Artistiek Team adviseert de gemeente over het kunstopdrachtenbeleid in zijn totaliteit, ontwikkelt langlopende kunstprogramma’s voor transitiegebieden en formuleert kunstopdrachten voor de bestaande stad. De Projectcommissie Percentageregeling kunstopdrachten helpt de gemeente en bijvoorbeeld schoolbesturen bij de uitvoering van de Percentageregeling Kunstopdrachten, door middel van advies en begeleiding van de uitvoering. De Projectcommissie Percentageregeling opereert naast het Artistiek Team. Beide commissies komen twee maal per jaar bij elkaar voor kennisuitwisseling.

 

Voor de Projectcommissie Percentageregeling kunstopdrachten zijn we op zoek naar drie projectadviseurs, met kennis van beeldende kunst en vormgeving, die resultaatgericht zijn en plezier hebben in het begeleiden van de uitvoering van projecten en de samenwerking met veel verschillende partijen. We streven daarbij naar een diverse samenstelling in achtergrond, discipline en leeftijd.

 

Het kunstopdrachtenbeleid in de gemeente Utrecht

Utrecht heeft een rijke traditie op het gebied van kunst in de openbare ruimte. In de afgelopen zeventig jaar heeft de gemeente bijzondere kunstwerken en projecten gepresenteerd die zowel lokaal, nationaal en internationaal de aandacht hebben getrokken. Het kunstopdrachtenbeleid omvat langlopende kunstprogramma’s in transitiegebieden, kunstopdrachten in de bestaande stad en kunstopdrachten n.a.v. de percentageregeling bij gemeentelijke nieuwbouw. De percentageregeling wordt sinds 1954 uitgevoerd. Het houdt in dat 1,5% van de kosten die gemoeid zijn met de nieuwbouw of verbouw van een maatschappelijk accommodatie worden vrijgemaakt ten behoeve van de realisatie van een kunstwerk in of nabij de accommodatie. Het zijn participatieve kunstopdrachten waarbij de gemeente samen met de architect en de gebruikers nadenkt over de invulling van het kunstwerk via een kunstwerkgroep.

 

De Projectcommissie Percentageregeling kunstopdrachten

De Projectcommissie Percentageregeling kunstopdrachten is verantwoordelijk voor de advisering over en de begeleiding van nieuwe – en vernieuwende - kunstopdrachten uit de Percentageregeling. Ze vergadert maandelijks (m.u.v. zomervakantie) over de voortgang van de afzonderlijke opdrachten, deelt kennis met elkaar en levert input voor de longlists met kunstenaars bij opdrachten. De verzamelde kennis en netwerken stellen de commissie in staat keuzes te maken die recht doen aan de actuele ontwikkelingen in de beeldende kunst en de samenleving, waarbij de wensen van de gebruikers een goede vertaalslag krijgen. De commissie richt zich daarbij eerst en vooral op de artistieke kwaliteit en put hiervoor uit het (inter-)nationale aanbod, met aandacht voor Utrechtse kunstenaars.

 

De individuele projectcommissieleden zijn als adviseur verbonden aan afzonderlijke kunstopdrachten en spelen een actieve rol in de kunstwerkgroep die per kunstopdracht wordt samengesteld. Als adviseur lever je daar de inhoudelijke kennis en input en je bent sparringpartner voor de kunstenaar. Daarnaast voer je praktische werkzaamheden uit t.b.v. de voortgang van het proces, in afstemming met de gemeentelijke projectleider. Praktische taken zijn o.a. het opstellen van een Programma van Eisen, presentaties maken van longlists, contractbrieven opstellen, begeleiden van de uitvoering van het kunstwerk en schrijven van publieksteksten.

 

Van de commissieleden wordt verwacht dat zij genoeg tijd beschikbaar hebben voor de inhoudelijke en praktische begeleiding van kunstopdrachten, gemiddeld 2 dagen per maand met mogelijke piekbelasting afhankelijk van de fase van een project. De commissie vergadert met een ambtelijk voorzitter.

 

Als projectadviseur breng je de volgende vaardigheden mee:

 • kennis van actuele ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse beeldende kunst en vormgeving, met name op het vlak van kunst in opdracht;

 • ervaring met het ontwikkelen en begeleiden van kunstopdrachten;

 • proactief, praktisch ingesteld, resultaatgericht;

 • het kunnen beoordelen van begrotingen op realiteitswaarde;

 • het kunnen beoordelen van (technische) aspecten van kunstvoorstellen;

 • ervaring met en inlevingsvermogen in complexe opdrachtsituaties;

 • goede contactuele eigenschappen, een brug kunnen slaan tussen de kunstenaar, de gebruiker en het publiek;

 • ideeënrijk en creatief;

 • toegankelijk en enthousiasmerend kunnen schrijven;

 • bekendheid met de Utrechtse beeldende kunstsituatie is een pre.
   

Vergoeding:

Vergoeding geschiedt volgens gemeentelijke honorering.

 • De leden van de projectcommissie ontvangen een vergoeding van € 150 per bezochte vergadering, inclusief voorbereiding.

 • De leden van de projectcommissie ontvangen voor de overige werkzaamheden per feitelijk besteed uur een vergoeding van € 47.

 • Gemaakte reiskosten worden vergoed op basis van tarieven openbaar vervoer, 2e klasse.

 

.

De Gemeente Utrecht wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Dat geldt ook voor onze adviescommissies. Bij de samenstelling van de commissie zien wij diversiteit op het gebied van leeftijd, gender, geaardheid, culturele achtergrond, opleiding of beperking als kracht om tot betere adviezen te komen. Twijfel je of je in aanmerking komt? Neem dan telefonisch contact met ons op.

 

Meer informatie? Kijk op onze website:

Voor vragen kun je contact opnemen met Rinske Hordijk, secretaris ABKV, of telefonisch 06-28380981.

 

 

Sollicitatie:

Heb je belangstelling? Reageer dan via de website met motivatie en cv vóór maandag 16 december 2019, onder vermelding van ‘vacature projectadviseur ABKV’.

 

Gesprekken vinden plaats op 7 en 8 januari. Nieuwe commissieleden worden per februari 2020 benoemd door het college van burgemeester en wethouders.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Utrecht
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

De Meern | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.