Helaas, deze vacature is niet actief.

Medewerker vakbekwaamheid in Den Helder

Beschrijving

Professionals van de Kustwacht staan altijd op scherp. Hun inzet, waakzaamheid en vakbekwaamheid zijn niet zelden van levensbelang. Maar wie bevordert en bewaakt de scherpte? Jij? Als medewerker vakbekwaamheid draag je bij aan de operationele professionaliteit en alertheid van onze organisatie en de veiligheid van Nederland.

Jij bent als medewerker vakbekwaamheid medeverantwoordelijk voor het interpreteren, monitoren en ondersteunen van de geoefendheid en vakbekwaamheid van al het operationele personeel van de Kustwacht. Je onderhoudt contacten met veiligheidsregio’s, externe crisisorganisaties en leveranciers.

Ook speel je een actieve rol in het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van oefeningen en trainingen op (inter)nationaal niveau. Daarnaast lever je een bijdrage aan de (management)rapportages en adviseer je op het gebied van vakbekwaamheidsbeleid. Daarmee lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de afdeling Operaties van de Kustwacht.

Deze afdeling is verantwoordelijk voor het operationeel gereedstellen en plannen van personele en materiële middelen en het coördineren en verzorgen van incidentvoorlichting. De nadruk in jouw taakuitoefening als medewerker vakbekwaamheid ligt op het coördineren, verbeteren en handhaven van activiteiten die ervoor zorgen dat medewerkers in operationele functies goed getraind en op hun taken berekend zijn. Jouw functie is betekenisvol en divers. Je interpreteert, monitort en ondersteunt de geoefendheid en vakbekwaamheid door:

 • het continu afstemmen van de ontwikkelbehoefte van de teams en medewerkers op de organisatiedoelstellingen en uitkomsten van evaluaties;
 • het opstellen van oefendoelen en programma’s, prestatie-indicatoren en rapportagemethodieken;
 • het leveren van een bijdrage aan de uitvoering van de uitvoeringstaken;
 • het creëren van randvoorwaarden voor het uitvoeren van de operationele oefening en training;
 • het coördineren van ondersteuning aan eenheden, bij het uitvoeren van oefeningen en operaties;
 • het toetsen van doelen, indicatoren en methodieken;
 • het zo nodig bijsturen van de uitvoering;
 • het coachen en begeleiden van teams en medewerkers;
 • het managen van de externe trainings- en opleidingscapaciteit;
 • het deelnemen aan projecten en opstellen van rapportages.

Je onderhoudt contacten met veiligheidsregio’s, externe crisisorganisaties en leveranciers. Hierbij ben jij het aanspreekpunt voor oefeningen en trainingen in het algemeen en voor oefeningen en trainingen binnen Defensie. Je neemt deel aan overlegfora en vertaalt het vakbekwaamheidsbeleid in maatregelen.

Bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van (internationale) oefeningen en trainingen ben je onder meer verantwoordelijk voor:

 • het initiëren en deelnemen aan overleg met in- en externe partners op het gebied van vakbekwaamheid;
 • het opstellen van evaluatie- en adviesrapporten;
 • het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling, uitvoering, evaluatie en rapportage van scenario’s, plannen en procedures op het terrein van vakbekwaamheid;
 • het mede organiseren en evalueren van grootschalige oefeningen en trainingen;
 • het verzorgen en coördineren van oefeningen en trainingen;
 • het toepassen van audits op de uitvoering van operationele procedures;
 • het onderzoeken van situaties, incidenten en ongevallen;
 • het doen van voorstellen ter verbetering naar aanleiding van geconstateerde afwijkingen en/of trends;
 • het begeleiden van inkooptrajecten rond (ondersteuning voor) trainingen en oefeningen.

Tot je brede takenpakket behoort ook het leveren van bijdragen aan de managementrapportages. Dit doe je onder meer door het registeren van de informatie over en resultaten van training en oefening in het leermanagementsysteem, het uitvoeren van eerstelijns controle en het uitbrengen van verbetervoorstellen.

In je rol van medewerker vakbekwaamheid breng je ook adviezen uit. Dit doe je door het vakbekwaamheidsbeleid van de Kustwacht af te stemmen op het beleid van crisisorganisaties op het vasteland. Ook werk je actief mee aan het opstellen van het vakbekwaamheidsbeleid, het (meer)jarenplan en het middelenplan.

Je verricht je werkzaamheden in een helder kader van met elkaar samenhangende richtlijnen, specifiek geformuleerde beleidslijnen, procedures en regelgeving. Je neemt zelfstandig beslissingen over het toetsen van doelen, indicatoren en methodieken, de inhoud van je adviezen en interventies en het creëren van randvoorwaarden voor het uitvoeren van de operationele oefening en training.

 • Je hebt hbo-niveau en bent bij voorkeur opgeleid en/of hebt ervaring in de domeinen maritiem, crisisbeheersing, veiligheidskunde en praktijkonderwijs.
 • Je beschikt over algemeen theoretische en praktische kennis van alle crisisrollen, taken en verantwoordelijkheden van de Kustwacht.
 • Je hebt aantoonbare kennis van de vakgebieden maritiem en aeronautisch.
 • Je hebt algemeen theoretische kennis van de wet- en regelgeving rond veiligheid, arbo en milieu.
 • Je hebt kennis van bestaande procedures, operationele plannen, samenwerkingsovereenkomsten en-regelingen, nationale en internationale wet- en regelgeving en civiel maritieme/aeronautische aspecten.
 • Je hebt kennis van en ervaring met auditsystemen.
 • Je hebt kennis van het leermanagementsysteem.
 • Je hebt inzicht in de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkwijzen van de netwerkorganisaties binnen de Kustwacht.
 • Je hebt didactische kwaliteiten en (aero)nautische vaardigheden.
 • Je spreekt en schrijft goed Nederlands en Engels.
 • Je bent goed in het afstemmen, coördineren en organiseren van activiteiten tussen de diverse diensten en instellingen.
 • Je kunt goed verbinden en coachen.
 • Je bent vaardig in het opstellen van planningen en operatieorders.
 • Je hebt aantoonbare advies- en rapportagevaardigheden.
 • Je kunt goed omgaan met verschillende, soms tegenstrijdige belangen.
 • Je bent integer en werkt mens- en resultaatgericht.

Salarisniveau schaal 9
Minimum salaris: €2.800 bruto per maand
Maximum salaris: €3.900 bruto per maand
Dienstverband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Aantal uren per week 38
Plaats Den Helder - Marinebasis, Noord-Holland

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie.

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie lijken op werkmaatschappijen.

Commando Zeestrijdkrachten
Het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) richt zich op het leveren van veiligheid op en vanuit zee. Het CZSK is, als het uitvoerende deel van de Koninklijke Marine en het maritieme deel van de Nederlandse krijgsmacht, verantwoordelijk voor de inzetbaarheid en integratie van de operationele vloot- en marinierseenheden en voor de inbedding van de eenheden in ‘joint’ en ‘combined’ verband. Daarnaast voert het CZSK civiele overheidstaken uit in Nederland en het Caribisch gebied.

Kustwacht Nederland voert de kustwachttaken op de Noordzee uit voor verschillende ministeries. Daarnaast zijn we op verschillende grote binnenwateren verantwoordelijk voor de search and rescue-taak.

Kustwachtcentrum
De taken worden vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder uitgevoerd, waarbij we gebruikmaken van diverse varende en vliegende eenheden. Het Kustwachtcentrum heeft 365 dagen per jaar een 24-uursbezetting. Hier doen wij dienst als centraal meld-, informatie- en coördinatiecentrum en als het Nationale Maritieme en Aeronautische Redding Coördinatie Centrum.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Den Helder

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.