Helaas, deze vacature is niet actief.

Senior beleidsmedewerker in Den Haag

Beschrijving

Werken in het EU-netwerk van Defensie. Als senior beleidsmedewerker bij de directie Internationale Aangelegenheden en Operaties (DIAO) zet jij jouw kennis en ervaring in om bij te dragen aan Europese Defensiesamenwerking. Hiermee draag je een steentje bij aan wereldwijde vrede en veiligheid.

Jij focust als senior beleidsmedewerker vooral op de kwaliteit van (bedrijfs)processen en -producten. Daarbij kijk je naar het werkterrein van de directie Plannen (DPlan) en samenwerkingsprojecten met Europese krijgsmachten. Je draagt bij aan de vertaling van (strategisch) beleid naar het werkterrein van de directie. Zo leg je verbindingen tussen de processen bij DPlan en Europese processen als het gaat om capaciteitsontwikkeling.

Daarnaast stuur je op de output en kwaliteit van het project- en programmamanagement. Dat doe je door de directeur van DPlan te adviseren, maar ook door oog te hebben voor projecten die voor EU-subsidies in aanmerking komen. Jij bent tevens degene die samenwerkingsinitiatieven afstemt en integreert. In jouw rol vertegenwoordig je Dplan op het gebied van Europese Defensiesamenwerking. Dat betekent dat je relevante (inter)nationale ontwikkelingen op de voet volgt en netwerken binnen de Capability Directors-omgeving opbouwt, onderhoudt en strategisch inzet.

Deelnemen aan werkgroepen en projectteams in relatie tot capaciteitsontwikkeling in (inter)nationaal en Europees verband hoort bij je werk, evenals het voorbereiden van EU-overleg waar de directeur van DPlan aan deelneemt. Je ondersteunt projectleiders in de aanloop naar en bij de uitvoering van Europese Defensiesamenwerkingsprojecten. Verder heb je een coördinatiefunctie binnen het bredere EU-Netwerk, het netwerk van EU-dossierhouders binnen de Defensieorganisatie.

• Je hebt universitair niveau.
• Je hebt bij voorkeur kennis van het functioneren van de EU en ervaring met EU-dossiers en Europese Defensiesamenwerking.
• Je bent gezaghebbend op je eigen dossiers.
• Je hebt relevante talenkennis en kunt je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken in de Engelse taal.
• Je bent bekend met en vaardig in methodes en technieken voor effectief beleid, en bent vaardig in het coördineren.
• Je bent goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en benut deze kennis effectief.
• Je bent je bewust van de invloed en gevolgen van jouw handelen op de organisatie.
• Je bent sterk in het leggen en onderhouden van contacten met personen en organisaties die voor je eigen functie of organisatieonderdeel belangrijk zijn.
• Je kunt goed samenwerken, je bent creatief en sterk in het plannen en organiseren van je werkzaamheden.
• Je bent analytisch en sterk in het zowel mondeling als schriftelijk uitwisselen van ideeën en informatie.
• Je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en hebt het vermogen om je te kunnen verplaatsen in de positie van bestuurders en politici.
• Je bent resultaatgericht en stressbestendig

Salarisniveau schaal 12
Minimum salaris: €4.400 bruto per maand
Maximum salaris: €5.650 bruto per maand
Dienstverband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Contractduur 2 jaar
Aantal uren per week 38
Plaats Den Haag, Zuid-Holland

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 58.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

EU-Netwerk
Je maakt deel uit van het EU-Netwerk. Het doel van dit EU-Netwerk is beter inspelen op de vele en belangrijke EU-initiatieven op het gebied van veiligheid en Defensie. De taak van het netwerk is dan ook om te zorgen voor intensieve afstemming op het terrein van Europese Defensiesamenwerking, zodat Defensie de kansen die zich voordoen optimaal kan benutten.

Het directoraat-generaal Beleid, en meer specifiek de directie Internationale Aangelegenheden en Operaties, is verantwoordelijk voor de strategische aansturing van het EU-Netwerk.

Het merendeel van de medewerkers van het netwerk wordt als EU-liaison geplaatst bij de onderdelen van de Defensieorganisatie die het meest betrokken zijn bij de Europese Defensiesamenwerking. De EU-liaisons richten zich op een sterkere aansluiting tussen beleid en uitvoering en op het optimaal benutten van de kansen die zich voor Defensie op het terrein van de Europese Defensiesamenwerking voordoen.

Op dagelijkse basis stemmen zij af met en vallen zij onder de leiding van het Defensieonderdeel waar zij als liaison functioneren. Meer in het bijzonder geldt dat de verschillende medewerkers zich gaan richten op de vormgeving van de beleidsinzet, prioriteitsbepaling, coördinatie en planning in relatie tot de verschillende Europese initiatieven, grotendeels gericht op research en capaciteitsontwikkeling en op missies en operaties in Europees verband. Tot slot wordt via het EU-Netwerk voorzien in de nodige financiële en Europeesrechtelijke beleidsadvisering.

Je gaat aan de slag bij de directie Internationale Aangelegenheden en Operaties (DIAO) van het directoraat-generaal Beleid.

Het DG Beleid is verantwoordelijk voor het geïntegreerd beleid op alle aspecten in de organisatie. Dit gaat over de inrichting en samenstelling van Defensie, afgestemd op (inter)nationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Het DG Beleid maakt beleid op het terrein van internationale aangelegenheden, operationeel beleid, veiligheid, personeel, materieel en informatie en organisatie. Daarnaast houden we ons bezig met beleidsontwikkeling op het gebied van vastgoed, milieu en omgeving.

De DIAO is verantwoordelijk voor de beleidsmatige en politieke aspecten van internationale zaken, de multi- en bilaterale samenwerking, en voor de politieke en beleidsmatige advisering met betrekking tot Nederlandse bijdragen aan operaties in het buitenland.

Directie Plannen
Je wordt geplaatst bij de directie Plannen. Deze directie bestaat uit de directies Plannen I en Plannen II.

Wij zijn verantwoordelijk voor de behoeftestellingen en het planningsproces van de krijgsmacht. In het beleids-, plannings- en begrotingsproces van Defensie spelen we dan ook een cruciale rol.

  • Heb je nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau, houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek deel uitmaakt van de selectieprocedure.
  • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
  • Deze vacature wordt zowel intern als extern gepubliceerd. Eventuele interne kandidaten krijgen voorrang in de selectieprocedure.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Den Haag

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.