Helaas, deze vacature is niet actief.

Coördinator bedrijfsbureau in Amsterdam

Beschrijving

Het Landelijk Tactisch Commando van de Koninklijke Marechaussee voert op tactisch niveau de grenspolitietaak, bewaking en beveiliging en internationale en militaire politietaken uit. Als coördinator regisseer jij de werkzaamheden van het bedrijfsbureau van een brigade voor een of meerdere deelgebieden. Daarmee lever je een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van de Nederlandse staat.

Je coördineert, controleert en stroomlijnt de opgedragen taken en werkzaamheden van het bedrijfsbureau tot een integraal bedrijfsvoeringproces. Ook informeer je de brigade over de PIOFACH-factoren. Daarnaast doe je voorstellen met betrekking tot het arbo- en milieubeleid binnen de brigade.  De organisatie van de bedrijfshulpverlening binnen de brigade valt onder jouw verantwoording. En je treedt op als veiligheidsfunctionaris binnen de brigade waarbij je het dienstvoorschrift instructie Integrale Veiligheidszorg uitvoert.

Verder coördineer je het planning-en-controlproces en adviseer je de brigadecommandant daarover. Je zorgt voor de verantwoording en rapportages over de operationele, personele, financiële en materieellogistieke processen binnen de brigade en je integreert en redigeert de periodieke en incidentele rapportages. Daarnaast organiseer je periodieke control self assesments-sessies die je ook zelf inhoudelijk vormgeeft.

Ook ben je verantwoordelijk voor het opstellen van risicoanalyses en verbeterplannen met betrekking tot de integrale bedrijfsvoering, en je monitort de uitvoering. Je stelt subdeelmededelingen op voor de bedrijfsvoering op brigadeniveau, en je genereert en verstrekt kengetallen voor rapportages, ramingen en jaarplannen.

  • Je hebt kennis van en inzicht in de taak, het optreden en de werkwijze van de Koninklijke Marechaussee (kMar). 
  • Je hebt kennis van de taakstelling, het beleid, de werkwijze en de cultuur van en binnen de KMar.
  • Je hebt kennis van de regelgeving met betrekking tot de PIOFACH-factoren. 
  • Je hebt kennis van en inzicht in bedrijfsprocessen en veiligheidsaspecten. 
  • Je bent vaardig in het opstellen van rapportages, richtlijnen jaarplannen.

Salarisniveau schaal 7
Minimum salaris: €2.150 bruto per maand
Maximum salaris: €3.000 bruto per maand
Dienstverband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Aantal uren per week 38
Plaats Camp new Amsterdam, Utrecht

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

De Koninklijke Marechaussee (KMar) waakt over de veiligheid van de Nederlandse staat, binnen de eigen grenzen en ver daarbuiten. We worden wereldwijd ingezet op plaatsen van strategisch belang. Van luchthavens in Nederland tot aan de buitengrenzen van Europa. Van de koninklijke paleizen tot oorlogs- en crisisgebieden overal ter wereld. Juist als het erop aankomt is de KMar veelzijdig inzetbaar voor veiligheid.

De Koninklijke Marechaussee bestaat uit een staf, eigen opleidingscentrum en 25 brigades. De staf ondersteunt de Commandant Koninklijke Marechaussee bij de uitvoering van zijn taken. In het opleidings-, trainings- en kenniscentrum van de Koninklijke Marechaussee volgen marechaussees opleidingen. De brigades voeren alle operationele taken uit en maken deel uit van het Landelijk Tactisch Commando.

Het Landelijk Tactisch Commando (LTC) in Soesterberg is het operationele hoofdkwartier van de Koninklijke Marechaussee en verzamelt en analyseert informatie die belangrijk is voor de uitvoering van marechausseetaken. De brigadeteams in het land krijgen deze informatie als werkopdrachten door het LTC aangeleverd.

Vanaf de oprichting van het LTC in 2016 is de marechaussee een informatiegestuurde organisatie. Voor die tijd werkte de marechaussee gebiedsgebonden en in districten. Deze organisatieverandering was nodig om goed in te kunnen spelen op de toenemende dreiging van (grensoverschrijdende) criminaliteit, terrorisme en illegale migratie.

Het bedrijfsbureau van de brigade is verantwoordelijk voor de directe fysieke ondersteuning en het vergroten van inzicht in alle financiële, materiële, personele, administratieve en ondersteunende processen bij het uitvoeren van de aan de brigade opgedragen taken. Ook de logistieke ondersteuning, integrale veiligheid en de arbo- en milieuaspecten horen daarbij.

Verder coördineert het bedrijfsbureau de planvorming, de planning-en-controlcyclus, de kwaliteit van de interne bedrijfsvoering en ondersteunen we bij de opstelling van incidentele en periodieke rapportages en jaarplannen. Ook de opstelling van de begroting en het toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de bedrijfsvoeringprocessen binnen de brigade behoren tot het takenpakket.

Een veiligheidsonderzoek en assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.

Extra informatie

Plaats
Amsterdam

Amsterdam | Noord-Holland

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.